Latest Entry

ז ניסן תשפד

April 15, 2024
אתמול היה שבע ברכות בהילמן ונתכבדתי להגיד דרשה  ועלתה יפה מאד מאד בס"ד והיה לי הרבה אטענשאן  [הנושא היתה בעניין  מה זה פרפרת גם כתבתי תחכמוני על זה וגם הדפסתי  נייר בהרבה מקורות  מאת בר אילן לבאר היטב מלה זו והיה לעונג בעיני כל]  בלילה ישנתי טוב מאד!! בלי שום תרופה  וממש אני רואה שינוי…
Continue Reading...

Recent Entries

 • ו ניסן תשפד
  April 14, 2024
  אפשר לכתוב שיר דיינו מלא על כל הטובות אשר גמל ד' עלי בוויקענד העבר!  התחלנו בהליכת לחתונת גיסי במונסי וכל הכנת הליכה עבר בשלום בס"ד בלי קטט ח"ו בדרך זכיתי לנוח  לזמן מה ושוב הגענו ל פ נ י  החופה   והיה לי צעטליך של ירושלמי אשר יכולתי לעיין בהם ר ק  קצת.. כי לא היה…
  Continue Reading...
 • ב ניסן תשפד
  April 10, 2024
  ברוך השם ישנתי בלי כדורים  -- עדיין יש לי ייסורים הרבה בכאבי בטן וגז השם יצילני----אין לי משען רק בך!!  אנא תעזרני ותוצאני ממצוקה!! אתמול לקחתי בחינת מפעל הש"ס ועשיתי טוב--דבר נפלא הקרה ד כי צלצל ר' יעקב גליק שיש לו שו"ע גדולה ונאה ליתן במתנה.. ואני ממתין על זה מזמן עברתי בסוף מסכת נדרים…
  Continue Reading...
 • כז אדר שני תשפד
  April 5, 2024
  היה ל ערב קשה...קמתי בשעה 4 והיה לי כאיבי בטן עזים  ולבסוף הלכתי ב 630 להתפללתי ברופשיץ ושוב הלכתי ל66 וישנתי כשעה והוטב לי מאד  [לקחתי קלונופן בשעה 530]  ואודה ד' מאד כי קמתי ב930 והלכתי ליקח דברים מנטקוסט וחזרתי הביתה בעת ההוגן  --וסידרתי הבית טשולנט  סוופ טאמאטא  דיפ] וברוך השם  שלא עשיתי טשיט...
  Continue Reading...
 • כג אדר שני תשפד
  April 2, 2024
  אתמול היה איזה קטטה אודות חלונות בבית רופשיץ אך הקב"ה העיר רוחי שלא להשתטות  ונכנעתי להרב משה  וע"יז נהגתי כאיש נורמלי בלילה קמתי שני פעמים בייסורים אך ב"ה הצלחתי לחזור לשינה בלי תרופה   והגם שיש לי כאבי בטן חזקים כעת   [שמא מפני הצולנט או הקישקע שאכלתי אתמול]  על כל פנים אין לי שלשול החזק מאד&he...
  Continue Reading...
 • כא אדר ב תשפד
  March 31, 2024
  בס"ד בשבת קודש  אחצ"ה ישנתי טוב מאד--ושוב בלילה  בלי ש ו ם  הפרעות כלל ובבקר ל פ נ י  התפלה  היה לי יציאה כהוגן בלי שלשול  ברוך אתה ד'  למלווה מלכה הלכנו לחמי עים מטי ולאה ומלא חפניו נחת  שבני מאטי  ידע להשיב כהוגן על כל השאלות  ששאל  חמי וחמי נהנה מאד והיה לי כבוד…
  Continue Reading...
 • יט אדר שני תשפד
  March 29, 2024
  אודה לד' כי עצרתי מלאכול בלילה אחרי שובי מהרב בראג  [זה זמן רב אשר לא הלכתי--ושמח מאד ודברתי איתו אודות גוס בני ישיבות והוא קרא לפנייי שני מענות מסבו על זה באופן חריף וחד משמעי] וכשחזרתי הביתה  אכלתי רק יוגרט וקעפיר וגוט טשיז   וזה לי ח י ד ו ש  גדול בס"ד   -- אף שכאב…
  Continue Reading...
 • חי אדר שני תשפג
  March 28, 2024
  הלילה היה בקושי   ותיתי כי אכלתי בוגר עם הרבה ספייס--ולא יכולתי לישון עד זמן 3 ולקחתי קלנפן --וד' הטוב יעמידני על האמת וירחם עליי באתי לביה"ן הגדול ובחסדי ד' ישנתי על הרצפה קצת גמרתי 8 דפים במהרה -- אחי יעקב יוסף שלח לי אי-מייל אודות 10 של מניין ואקווה שאשוב לו בטוב--גם דיברתי עם אביגדור…
  Continue Reading...
 • טז אדר שני תשפד
  March 26, 2024
  אף שהיה לי כאבים --וזה מחמת פשיעתי של אכילה גסה דגים וכל מטענים בלילה... ברוך השם שחזרתי לישון אחר הקיצת שני פעמים ב ל י  תרופה!!  וזה סייתעתא דשמיא גדולה אצלי.. וכן על עיקר העניין שאין לי שלשול זה שבוע!! ואף שיש כאבים--אבל שלשול גרע טפי וטפי--התפללתי היום מניין של רופשיץ ק"ש עים בכותיה בזמנה&hel...
  Continue Reading...
 • שושן פורים תשפד
  March 25, 2024
  פורים עבר עלינו טוב מאד!! בא אלי שלשה תלמידי טוהר בשעה 1 [ובבקר בא רב שלזינגר] והרב בראג בא כ120 וזה היה טובה גדולה שיכולתי לשוחח עים התלמידים --גם הינדי ראתה את גודל העניין ונהנה מאד!!  חתני ובתי באו לשבת וחזרו במוצ"ש [אחר שנפגשנו אצל חמי המהאליין]  ב"ה זה 5 יום שזכיתי לישון בלי קחת…
  Continue Reading...

Search Entries

 • Use dropdowns or search terms above to find entries.