Gevolgen voor patiënten met ernstige COPD worden zichtbaar, Studie in Nederland

 

Longontsteking, medicijngebruik (antibiotica/prednison) en opnamedagen nemen al binnen zes maanden toe door een verminderde frequentie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD.

De frequentie van fysiotherapeutische revalidatie is door verzekeringsmaatschappijen en de overheid gereduceerd van een economische maatregel voor patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD.
De Vereniging voor Fysiotherapie & Wetenschap is daarom begonnen met een lange termijn cohortstudie (> twee jaar) om patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD in de loop van de tijd te monitoren en de gevolgen te onderzoeken van het verlagen van de gemiddelde frequentie van de fysiotherapie van twee keer per week naar één keer per week. In totaal zijn 304 patiënten in de studie opgenomen in nauwe samenwerking met 22 primaire fysiotherapiepraktijken in Nederland.

Instorten
Na zes maanden blijken er al verschillen te ontstaan binnen de groep die twee keer per week revalidatie krijgt, in vergelijking met één keer per week fysiotherapeutische revalidatie. De verschillen komen tot uiting bij patiënten met meer longontsteking, medicijngebruik en dagen in het ziekenhuis, als ze maar één keer per week worden gerevalideerd. Dit leidt tot een verslechtering van de gezondheidstoestand van de patiënt, maar ook tot hogere kosten door de sterke toename van het aantal dagen in het ziekenhuis. Begin januari 2020 zullen de effecten van het hele jaar 2019 met verminderde frequentie fysiotherapie worden geanalyseerd. De resultaten zullen zowel nationaal als internationaal worden gepubliceerd. Fysiotherapeuten en de onderzoeksgroep maken zich zorgen over de patiënten als de frequentie van de fysiotherapie nog verder wordt verlaagd.

 

Log in to write a note