חי אדר שני תשפג

הלילה היה בקושי   ותיתי כי אכלתי בוגר עם הרבה ספייס–ולא יכולתי לישון עד זמן 3 ולקחתי קלנפן –וד’ הטוב יעמידני על האמת וירחם עליי

באתי לביה”ן הגדול ובחסדי ד’ ישנתי על הרצפה קצת

גמרתי 8 דפים במהרה — אחי יעקב יוסף שלח לי אי-מייל אודות 10 של מניין ואקווה שאשוב לו בטוב–גם דיברתי עם אביגדור ונראה ששמח וטוב לב ויזכה לשוב אליך וגם אני

 

זכיתי לסיים כמעט כל ירושלמי פסחים   –ורק פרק תשיעי נשאר!!!

 

גשם הרבה בימים האלו—מאטי ולאה באים אצלנו לשבת!! שמחה גדולה היא לנו    קמתי מאוחר–אך זכיתי לסיים הדפים  גם לשתות קפה טובה בבית לפני הלכי לביהכ”ן

Log in to write a note