ט אדר שני תשפד

תרי חזקות עשה ד’ אתי לובה ולברכה!  אפילו לרשב”ג!  3 ביאות ואחת באשמורת הבוקר

וכן אודה לד’ מאדמאד בפי כי זכיתי לישון בלי לקחת תרופה יתירה  וזה בדרך פלא כי כאב לי הבטן אך נתן ד’ בלבי לעצור ולא לאכול

ארוחת ערב כדיי שלא ישתלשל הדבר  — וזכיתי לישון טוב מאד מאד  ואך לחזור ולישון שנית אחר הביאה באשמורת הבקר מה רבו מעשיך ד’  –ולא הוצרכתי למעדיסין

נמצא ג’ ביאות וג ענייני טובות  החדר והביאה והמבטן   — גם ציינתי 5 בחינות

קניתי האייס קרים קעיק לשבע ברכות ד מייעלס — ולא שניתי מהמכוון כלומר שיהא לאג דווקא!!  הבית נראה מאד מסודר ומוכן לש”ב שיתקיים בשעה 8 הערב

פיזרתי היום ד תחכמוני ונעשתה המלאכה בקפיצת הדרך…. 70 גליונות מכל אחד ואחד

התחלתי היום הלכות חזקת מטלטלין והוא חלק שני שבחו”מ

Log in to write a note