יג אשר שני תשפד

זה ג!!! לילות בלי ש ו ם  תרופה  וזה “מופת גדול” אצלי  כי מעולם לא חשבתי שזה ייתכן–ע”פ ה”טבע” אני אוכל  סורבעט שעשתה אחותי סטראבערי

ואח”כ אני הולך לישון  –אין לי הסבר על זה… אך ברוך אתה ד’ שזכיתי לבא עד כען. אתמול באויס פאסטען אכלתי בורגער  ולא נטיתי לאכול רק קצת קעיק ברופשיץ

ב”ה עשיתי כל הקנייה לשבת זו [שבתי וחתני באים..] אתמול בגולדברגסוהגיע האורדער מאוחר  אך הספקתי לעשות הסופ והיום בבקר [עשיתי הטשולנט] באופן שיכולתי

להישאר בספינקא לסיים את שיעור של חו”מ  [שך הארוך אודות דברי העשויין להו”ל בקלד]  אביגדור בני שלח לי ע”י אי-מייל תודה רבה מאד על

הסדור אשר שלחתי לו דרך הפוסט ויהא רעווא  שיתקבל תפלתנו  בתוך שאר בית ישראל  ואתה ברחמיך תחתור חתירה ותן בלבו הטוב אצלך כי בידך הכל

Log in to write a note