י אדר שני תשפד

שלחתי סדור ביידיש לבני החשוב אביגדור ויה”ר שיתפלל בה ויעשה כראוי– אתמול היו הכל שמחים בבדחן ובשבע ברכות וזכינו לצווה גדולה לשמח חתן וכלה

יה”ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ובנין עדי עד–הלילה בלי שום הפרעות ברוך השם!! גם לא לקחתי ש ו ם  תרופה לפני השינה

התחלתי היום נדרים–קל וגמרתי 8 בשעה 12  ואף גמרתי ירושלמי

חסד גדול שסידרנו כ ל  הבית מאתמול [והלכנו לישון כשעה 2..] ולא הוצרכנו לדאוג על הסדרת הבית למחר… והרבה נעזרנו ע”י משפחות מייעלס גולדמן

אין לוויה היום.. ונכנסתי לביה”ן הגדול בשה 1

Log in to write a note