כא אדר ב תשפד

בס”ד בשבת קודש  אחצ”ה ישנתי טוב מאד–ושוב בלילה  בלי ש ו ם  הפרעות כלל ובבקר ל פ נ י  התפלה  היה לי יציאה כהוגן בלי שלשול  ברוך אתה ד’  למלווה מלכה הלכנו לחמי עים מטי ולאה ומלא חפניו נחת  שבני מאטי  ידע להשיב כהוגן על כל השאלות  ששאל  חמי וחמי נהנה מאד והיה לי כבוד הרבה מזה… תצודה לקל עליון– התחלתי מסכת נדרים ירושלמי  גם בבלי מסכת פסחים  היום בשעה 5 בא גיסי ר’ מנחם ואכל סופפער אצלנו והיה לי שיחה ידידות וגם מטאי ולאה הצטרפו  והיה סעודה גדולה כיד המלך  בשר ותפו”א ודזוס

 

 

Log in to write a note