שושן פורים תשפד

פורים עבר עלינו טוב מאד!! בא אלי שלשה תלמידי טוהר בשעה 1 [ובבקר בא רב שלזינגר] והרב בראג בא כ120 וזה היה טובה גדולה שיכולתי לשוחח

עים התלמידים –גם הינדי ראתה את גודל העניין ונהנה מאד!!  חתני ובתי באו לשבת וחזרו במוצ”ש [אחר שנפגשנו אצל חמי המהאליין]  ב”ה זה 5 יום שזכיתי לישון בלי

קחת ש ו ם  תרופה!  וזה נס ופלא אצלי  מקרא מגלה עלתה בכי טוב בערב ובבקר  גם קריאת פרשת זכור  והרבה אנשים ונשים נהנו והמחיאו לי

זכינו לראות ולדבר עים הרב בראג יחיה  –ובס”ד אלך לאחיו ביום חמישי הבא [כי לא הלכתי לזמן מרובה] דיברתי עים הרב אהרון שור קצת באריכות

כי לא באנו לביתו משום שעקר דירתו –אך ידוע כי ד’ הזמין אותו ועל ידו ניצלתי מעצבון רוח והוא החיה מתים–גמרתי הלימודים על אף זמן הצפוף

בס”ד נושעתי מקולד  אף שבדרך כלל זה קורה בימים כאלה   היה סעודה שנייה אצל אבי והלך בכי טוב גם נדב אלף דולר לטוהר אשר נצרך הרבה לכספים

וד’ ישלח ברכה במעשה ובמשלח ידי אשתי

Log in to write a note